เกี่ยวกับเรา

Lionblink เรามีทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบกราฟิก ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานสาย Graphic Design และสาย Web Development ผ่านประสบการณ์การทำเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์งาน วางโครงสร้าง ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ จนออกมาเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และคำนึงถึงประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็บไซต์ การใช้งานที่ง่าย ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

เป้าหมายของเรา

เรามีความตั้งใจที่จะส่งมอบ บริการออนไลน์ ที่ครบวงจร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ในงบประมาณที่ต่ำ แต่ได้บริการคุณภาพดี 

Contact info

admin@lionblink.com

Certificate

ประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับ

Microsoft Technology Associate (MTA)

การวัดทักษะความสามารถของนักพัฒนาของ Developer ในด้านการใช้งาน HTML CSS ที่ถูกต้อง ตามหลักการออกแบบ Frontend Designer
Candidates for this exam should be able to recognize and write syntactically correct HTML and CSS,
structure data using HTML elements, and create and apply styles using CSS.

มาตรฐานอาชีพ อาชีพนักวิเคราห์และออกแบบระบบ ชั้น 3

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน
สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง
ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน
โดยมีสมรรถนะด้านการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit
รวมทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling

IC3 Digital Literacy Certification

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ